Urządzenia fiskalne ONLINE
- co to takiego?


Urządzenia fiskalne ONLINE to nowa kategoria produktów fiskalnych, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych do serwera Ministerstwa Finansów, czyli tzw. Centralnego Repozytorium Kas. CRK jest prowadzone przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Repozytorium gromadzi informacje wysyłane z urządzeń fiskalnych, takie jak: wystawione paragony, raporty kasowe, dokumenty niefiskalne, zdarzenia. Repozytorium podczas fiskalizacji nadaje także numery ewidencyjne urządzeniom fiskalnym. Użytkownik urządzenia ONLINE musi zapewnić stałą łączność kasy z Internetem, tak, aby możliwe było przesyłanie danych do Repozytorium. Wysyłania danych z kasy do CRK odbywa się domyślnie co 2 godziny, choć Repozytorium może zmienić harmonogram wysyłania bez wiedzy użytkownika. Użytkownik nie jest informowany o trwającej transmisji, jednak zostanie poinformowany o nieprzesłaniu danych z kasy do CRK w wyznaczonym terminie. Pomimo niewysłania danych do CRK kasa nie zablokuje się, będzie nadal pracowała, gromadząc dane o sprzedaży w swojej pamięci. Zaległe dane kasa prześle przy następnej komunikacji.

Urządzenia ONLINE
- kiedy należy dokonać zakupu?


Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach weszła w życie 1 maja 2019 roku. Znalazły się w niej zapisy obligujące przedsiębiorców określonych branż do zakupu lub wymiany dotychczas używanych kas na nowy rodzaj urządzeń fiskalnych ONLINE. Obowiązujące terminy rozpoczęcia pracy na urządzeniach ONLINE to:

1 stycznia 2020 r. dla podatników sprzedających paliwo oraz świadczących usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon;

1 lipca 2020 r. dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla;

1 stycznia 2021 r. dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).

Do kiedy będzie można stosować
urządzenia z papierową lub elektroniczną
kopią?


Pozostałe podmioty póki co nie mają obowiązku wymiany urządzenia z papierową lub elektroniczną kopią danych na urządzenie ONLINE. Będą mogły operować na obecnym urządzeniu do czasu jego śmierci technicznej lub w przypadku kas z kopią papierową do czasu zapełnienia pamięci fiskalnej. W tych kasach nie wolno już wymieniać pamięci fiskalnych. Ustawodawca przewiduje, że homologacja dla kas z kopia papierową będą ważne tylko do 31 sierpnia 2019 roku a kas z kopią elektroniczną do końca 2022 r. Po tych okresach homologacje stracą ważność i zakup takich urządzeń nie będzie możliwy. Od 1 stycznia 2023 roku w sprzedaży będą już tylko urządzenia online.

Urządzenia ONLINE - czym różnią się od
urządzeń z pamięcią elektroniczną?


1. W urządzeniach ONLINE dane wydruków nie zapisują się na zewnętrznym nośniku danych. Urządzenia te mają wewnętrzną "pamięć chronioną". Dane z tej pamięci regularnie są wysyłane bezpośrednio do CRK. Pamięć tą można odczytać za pomocą programu komputerowego lub wydrukować zgromadzone w niej dane na drukarce urządzenia fiskalnego.


2. Urządzenia ONLINE będą mogły aktualizować się automatycznie poprzez pobranie z serwerów producenta aktualizacji nowego, zahomologowanego oprogramowania.


3. Urządzenie ONLINE ma numer ewidencyjny nadany automatycznie podczas fiskalizacji przez CRK.


4. Każda kasa ONLINE może współpracować z terminalem płatniczym, przekazując do terminala kwotę do zapłaty. Jest to możliwe dzięki jednakowemu protokołowi komunikacyjnemu dla wszystkich kas online.

Właściwości
Urządzenia
Urządzenie
z elektroniczną kopią
Urządzenie
ONLINE
Zewnętrzny nośnik danych elektronicznej kopii TAK NIE
Pamięć chroniona z elektronicznymi danymi i dokumentami NIE TAK
Wydruk kopii wydruków z pamięci urządzenia TAK NIE
Komunikacja z Centralnym Rejestrem Kas NIE TAK
Automatyczne nadawanie numeru ewidencyjnego NIE TAK
Aktualizacja oprogramowania urządzenia NIE TAK
Pamięć fiskalna zapewniająca zapis raportów dobowych w ciągu 5 lat pracy TAK TAK
Pamięć Fiskalna rejestrująca kwoty paragonów i dodatkowe zdarzenia NIE TAK

Urządzenia ONLINE - ulga na zakup


W rozporządzeniu o ustawie VAT z 1 maja 2019 r. zawarto warunki , jakie musi spełnić podatnik, aby otrzymać zwrot poniesionych na zakup kasy fiskalnej kosztów. Projekt ustawy przewiduje, że podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia (dot. to również podatników którzy zostaną zobligowani do wymiany urządzeń na kasy ONLINE). Zwrot kierowany jest do podmiotów, które:

1. Rozpoczęły prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu kas online. Chodzi tu o nowe podmioty zaczynające działalność na rynku, które zdecydują się od razu na rozpoczęcie ewidencji za pomocą kasy online.


2. Dobrowolnie zdecydowały się na ewidencje za pomocą kasy online i wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do ewidencji. Czyli, w przypadku gdy podatnik wcześniej stosował kasę z elektroniczną lub papierową pamięcią zapisu to niestety nie może liczyć na zwrot ulgi. Ministerstwo Finansów tłumaczy tą decyzję ograniczeniami w budżecie.


3. Podmioty, które zostały zobligowane zapisami uchwały do wymiany kasy z elektroniczną lub papierową kopią na rejestrujące online ze względu na charakter prowadzonej działalności od dnia:


1 stycznia 2020 r. dla podatników sprzedających paliwo oraz świadczących usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon;


1 lipca 2020 r. dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla;


1 stycznia 2021 r. dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).

Czy urządzenia ONLINE
są dopuszczone do sprzedaży?


Tak. Jesteśmy dobrze przygotowani do otwarcia sprzedaży urządzeń online, a ponieważ jako pierwsi posiadamy aż 7 homologacji na urządzenia online. Nasze nowe urządzenia fiskalne dzięki zaawansowanej technologii, gwarantują bezproblemową współpracę z Centralnym Repozytorium Kas. W pierwszej kolejności na rynek trafiły drukarki HD i BONO oraz kasy SENTO, NANO i MAŁA, a zaraz potem NEXT i DEON. Każdy znajdzie odpowiedni model, dobrany do jego potrzeb i rodzaju biznesu, który prowadzi.

Wszystkie urządzenia ONLINE marki Novitus, mają w standardzie port LAN i obsługują komunikację przewodową, ale mogą także bez problemu komunikować się z siecią bezprzewodowo, przy pomocy Bluetooth, GSM oraz WiFi. Wystarczy doposażenie urządzenia w standardowe zewnętrzne akcesoria komunikacyjne instalowane w portach USB (dongle).

Decyzje Prezesa Głównego Urzędu Miar dla urządzeń ONLINE, które posiadamy są dostępne na stronie:

https://www.novitus.pl/pl/certyfikaty-i-homologacje.html

Czy są przewidziane kary za brak
stosowania urządzeń ONLINE?


Tak. W najnowszej nowelizacji ustawy o VAT zostały przewidziane sankcje w przypadku nie stosowania urządzeń ONLINE wtedy, kiedy jest to wymagane. W przypadku używania urządzenia fiskalnego niespełniającego standardów ONLINE podatnikowi grozi kara pieniężna w kwocie 5000 zł. Natomiast jeśli użytkownik nie dokona obowiązkowego przeglądu technicznego urządzenia otrzyma karę pieniężną w wysokości 300 zł.

Czy urządzenie ONLINE
drukuje paragony w wersji papierowej?


Tak, urządzenie fiskalna ONLINE drukuje dokumenty sprzedaży w formie papierowej. Zasady pozostają takie same - paragon papierowy jest obowiązkowo wydawanym dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży i zakupu. To także potwierdzenie transakcji na urządzeniu i odprowadzenie od niego podatku. Jest również dowodem na zarejestrowanie transakcji na kasie fiskalnej i odprowadzenia od niej podatku. Urządzenia ONLINE posiadają także możliwość otrzymania e-paragonu, czyli kupujący otrzymuje paragon w formie elektronicznej na swój adres e-mail.

Jakie są aktualne stawki VAT?


Według ostatniego rozporządzenia Ministerstwa Finansów poprawna kolejność i wysokość stawek VAT to:

A=23%
B=8%
C=5%
D=0%
E=ZW
F, G - stawki dodatkowe lub zero techniczne.