Urządzenia z kopią E

Kopia elektroniczna - karta pamięci cyfrowej zamiast rolki papierowego kopii paragonu.

 

Zapis danych

Kasy oraz drukarki fiskalne z kopią elektroniczną wyposażone są w jedną stację mechanizmu drukującego, drukującą oryginały paragonów, raporty, itp. Kopia wszystkich wydruków zapisywana jest na karcie pamięci SD. Karta ta jest dostępna dla użytkownika - w razie potrzeby można ją wyjąć i odczytać w komputerze z czytnikiem kart SD.

 

Podczas pracy urządzenia, kopia E zapisywana jest w jego podręcznej, wbudowanej pamięci. Dzięki temu może ono pracować bez karty SD, co sygnalizowane jest komunikatem (np. migającą diodą).

 

Przepisanie danych z pamięci podręcznej na kartę SD następuje wraz z wykonaniem raportu dobowego. W tym celu urządzenie weryfikuje poprawność danych zapisanych na karcie z zapisem w pamięci podręcznej. Każdy zapis na kartę SD oznaczony jest podpisem elektronicznym, którego „odcisk” zapisywany jest w pamięci fiskalnej.

 

Raportowanie

Raport dobowy (wydruk) z urządzeń z kopią E rozbudowany jest o dodatkowe dane - narastające liczniki sprzedaży w poszczególnych stawkach od początku działania urządzenia. Istnieje możliwość wydrukowania (w tradycyjny sposób) kopii każdej pozycji zarejestrowanej w pamięci podręcznej czy karcie SD. Na karcie SD dane zapisywane są w sposób jawny, otwartym tekstem. Dzięki temu można je przeglądać w każdym komputerze z czytnikiem kart SD.

 

Novitus udostępnia dedykowany program komputerowy NEArch do odczytu, wyszukiwania, raportowania i archiwizacji danych na płycie CD. Dzięki temu można sporządzić na dysku komputera kopię bezpieczeństwa karty - do chwili wprowadzenia przez kasę nowych zapisów będą one traktowane równoważnie. Należy jednak zwrócić uwagę, że jakakolwiek zmiana danych na karcie SD spowoduje zmianę sum kontrolnych i odrzucenie tej karty przez urządzenie fiskalne przy próbie wykonania raportu dobowego lub innej operacji.

 

Zabezpieczenia i wymiana karty

 

Najnowsze homologacje

Czyli  ważne funkcje wspomagające użytkowanie urządzeń fiskalnych.

 

Wielowalutowość

Funkcja umożliwiająca ustawienie do pięciu różnych walut w urządzeniu fiskalnym. Możliwe jest ustalenie waluty głównej, w której prowadzona jest rejestracja obrotu oraz podatku, obowiązkowej na paragonach fiskalnych, a także dodatkowe zaprogramowanie czterech innych walut. Użytkownik sam wprowadza przelicznik, dysponuje także możliwością przeliczania i drukowania tych informacji pod częścią fiskalną paragonu.

 

Specyfikacja


NIP Nabywcy na paragonie

Nowoczesną funkcją urządzeń fiskalnych jest możliwość drukowania NIPu nabywcy na paragonie fiskalnym. Paragon taki w określonych przypadkach może zastąpić klientowi fakturę. Zamiast NIP-u można wydrukować REGEN, PESEL lub dowolne inne ID klienta


Logo graficzne w nagłówku paragonu

Użytkownik ma możliwość zaprogramowania w nagłówku wydruku własnego logo graficznego, którym wyróżni wydawane przez siebie paragony.


Nazwa towaru lub usługi do 40 znaków

W kasach z elektroniczną kopia paragonu użytkownk może zaprogramować dokładne nazwy wykonywanych usług lub sprzedawanych towarów. Kasy te pozwalają na progrmowanie nazw do 40 znaków.

 

Odczyt raportów za pomocą programu NEArch

Urządzenia fiskalne z homologacją wydaną po roku 2009 umożliwiają dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej (raportów) z poziomu komputera. Dane można pobrać z pamięci fiskalnej za pomocą programu NEArch, dołączonego na płycie CD do każdego urządzenia. Dane te można za pomocą programu zarchiwizować (np. na płycie CD), wydrukować na standartowej drukarce komputerowej (otrzymujemy raport okresowy/miesięczny na zwykłym papierze A4) lub zapisać do formatu PDF.